Logotec App Studio

Opis aplikacji

Logotec App Studio to rozwiązanie Logotec Group umożliwiające tworzenie aplikacji „chmurowych” bez programowania, w czasie kilkadziesiąt razy krótszym niż metodami tradycyjnymi („fabryka aplikacji cloudowych”)
 1. Oferowane jako serwis (Microsoft Azure)
 2. Stworzone kompletnie w najnowszych technologii Microsoftu
 • Warstwa kliencka – aplikacja Windows 10 (Universal Windows Platform), dostępna w sklepie Microsoftu
 • Warstwa serwerowa – platforma działająca w chmurze (Microsoft Azure)
 • Wielojęzyczna (obecnie angielski, niemiecki, polski - przygotowana do tłumaczenia na dowolne języki)
 1. Jako efekt końcowy serwis produkuje gotową „paczkę” - do wrzucenia do sklepu Microsoftu.
 2. Po zainstalowaniu wygenerowanej aplikacji ze sklepu (jest też opcja „sideload-u”) uzyskujemy gotową, wielowarstwową aplikację 
 • klient: Windows 10 (Universal Windows Platform, Continuum) – działa na komputerach, tabletach I smartfonach Windows 10
 • warstwa serwerowa – Microsoft Azure (Logotec App Studio Platform)
 • baza danych klienta – teoretycznie dowolne źródło danych, ale obecnie udostępnione wyłącznie dla Microsoft SQL Servera (2008 i nowsze). Pozostałe rodzaje źródeł danych obecnie wykorzystywane są tylko wewnętrznie przez Logotec.
 • Lokalizacja bazy danych: najlepiej Microsoft Azure, ale może być dowolna inna pod warunkiem umożliwienia dostępu z Logotec App Studio (Microsoft Azure)
 • cechy: aplikacja działa online oraz (w lekko ograniczonym zakresie) offline (plus synchronizacja).

Uwaga: to nie jest aplikacja „przeglądarkowa”, lecz aplikacja Windows 10 (Universal Windows Platform)

 app1.png

Rodzaje tworzonych rozwiązań:

 • wszelkiego typu w pełni funkcjonalne aplikacje bazodanowe/biznesowe. Nakład: dni-tygodnie
 • prototypy rozwiązań tworzone „ad-hoc”. Nakład: godziny-dni

Jak to działa – w kilku zdaniach 

 1. Mamy swoją bazę danych, albo tworzymy nową pod potrzeby nowej aplikacji. Baza danych może się znajdować na serwerach Microsoft Azure (preferowane), albo w dowolnym innym miejscu
 2. Otwieramy dostęp do naszej bazy danych dla serwisu Logotec App Studio (ssl, itp.)
 3. Pobieramy Logotec App Studio ze sklepu Microsoftu
 4. Tworzymy nową aplikację w serwisie Logotecu wskazując bazę danych klienta jako źródło danych:
 • na podstawie analizy struktury bazy danych serwis tworzy szkielet definicji aplikacji
 • korzystając z Logotec App Studio modyfikujemy i rozbudowujemy definicję aplikacji (bez potrzeby programowania, ale jeżeli uważamy za konieczne, można dołożyć trochę kodu)
 • testujemy aplikację z poziomu Logotec App Studio
 • powtarzamy powyższe tak długo, aż osiągniemy pożądaną funkcjonalności
 1. Uruchamiamy proces generowania przez Logotec App Studio „paczki” instalacyjnej w formacie wymaganym przez sklep Microsoftu, a wygenerowaną „paczkę” wrzucamy do sklepu Microsoftu („drag & drop”). Oczywiście, można wrzucać do sklepu z opcją „Tylko dla zamkniętego grona użytkowników”
 1. Czekamy na przeprocesowanie przez sklep a następnie instalujemy gotową aplikację ze sklepu Microsoftu (lub „sideload”)


Korzyści

 1. nie wymaga umiejętności programowania, ale wymaga znajomości tematyki baz danych), więc może być stosowana:
 • przez programistów z dowolnym poziomem umiejętności (nie jest wymaga jakakolwiek znajomość technologii Universal Windows Platform)
 • analityków/konsultantów/projektantów systemów
 • „power users” (jeżeli ktoś potrafi stworzyć aplikację za pomocą MS Access, to ma umiejętności wystarczające z wielkim nadmiarem do ich tworzenia za pomocą Logotec App Studio)
 1. czas tworzenia – kilkadziesiąt razy krótszy od czasu tworzenia przez doświadczonego programistę
 2. technologia
 • zdecydowanie najnowsza (99% programistów nie potrafi jej jeszcze efektywnie stosować, nie mówiąc o wydajności i doświadczeniu)
 • optymalizacja wydajności (w tym przy słabym łączu), wycieki, itp.


Twierdzimy, że 99% programistów tworzących pod Universal Windows Platform nie jest w stanie osiągnąć podobnej „dojrzałości” swojego rozwiązania nawet po wielomiesięcznej optymalizacji.

Pobierz broszurę PDF

Kontakt

Prośba o kontakt